Pieniny to pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji stanowiące najwyższą część Pienińskiego Pasa Skalicowego o długości ok.550 km i szerokości 3-5 km rozciągającego się łukiem od okolic Wiednia po Marmaroszę w Rumunii. Od południa graniczą z Magurą Spiską, od strony północnej z Gorcami i Beskidem Sądeckim, natomiast na zachodzie z Kotliną Orawsko-Nowotarską oraz Pogórzem Spisko-Gubałwskim. Pieniny dzielą się na 3 części. Pierwsza część obejmuje Pieniny Spiskie z doliną Białki i przełomem Dunajca pod Niedzicą. Druga część to najbardziej popularne wśród turystów Pieniny Środkowe rozciągające się od Niedzicy przez Sromowce, przełom Dunajca, Krościenko, Szczawnicę oraz szczyty: Trzy Korony (982 m n.p.m), Sokolica (747 m n.p.m.). Ostatnia, trzecia część Pienin to Małe Pieniny z najwyższym szczytem Wysoka (1052 m n.p.m.), które sięgają do doliny Popradu. Pieniny pod względem geologicznym kształtowały się w górnej kredzie  i na początku trzeciorzędu, w wyniku ruchów tektonicznych uległy fałdowaniu i wydźwignięciu, mają budowę płaszczowinową. Szczyty zbudowane są z odpornych na wietrzenie skał jurajskich (wapienie rogowcowe), doliny i przełęcze powstały w miękkich i podatnych na wietrzenie skałach z okresu kredy i paleogenu. Wulkanicznego pochodzenia są andezytowe wzgórza Wdżar, Bryjarka, Jarmuta. Urozmaicony krajobraz Pieni składa z ekosystemów naturalnych (leśne, naskalne, wodne) i ekosystemów zastępczych (łąki, pastwiska, uprawy polne i tereny zabudowane). Budowa geologiczna, morfologia, brak zlodowacenia, korzystny klimat mają decydujący wpływ na różnorodność i bogatą florę (1100 roślin naczyniowych) i faunę (13-15 tyś. Gatunków) Pienin.

Pieniny przyciągają turystów wieloma atrakcjami :spływ tratwami Przełomem Dunajca, zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie oraz gotycko-renesansowego zamku w Niedzicy ,rejs statkiem białej floty po Zbiorniku Czorsztyńskim, rezerwaty: Biała Woda, Zsakale-Bodnarówka, Wawóa Homole, przejazd kolejką linową na Palenicę, wejścia na Trzy Korony, Sokolicę, Wysoką i inne.

Przełom Dunajca

Cerkiew-Kościół rzymskokatoliki w Szlachtowej

Sokolica

Sokolica

Wąwóz Jana Pawła II

Trzy Korony

Wąwóz skalny Jana Pawła II

Bryjarka 679 m n.p.m

Ścieżka na Trzy Korony

Trzy Korony

Ruiny Zamku Pieninskiego

Zamek w Niedzicy

Spływ na Dunajcu

Wejście na Zamek w Niedzicy

Szczawnica - centrum Zdroju

Korona Zapory - trójwymiarowe malowidło (street art)

Widok na Zamek w Niedzicy

Malowidło street art

Pomnik Józefa Szalaya - Szczawnica

Krzyż na Bryjarce w Szcawnicy

Ikonostan w kościele rzymskokatolickim w Szlachtowej

Szczawnica

Strona Główna      Początek Strony